Hygienetiltak

Kompromissløs sikkerhet.

Infeksjonskontroll ved vårt kontor er også meget viktig for oss. For å beskytte våre pasienter og oss selv, opprettholder vi streng sterilisering. Hygienenivået er høyt, da den tyrkiske lovgivning på dette området er veldig streng. Alle instrumenter desinfiseres. Til dette benytter vi moderne og høyteknologiske desinfeksjonssystemer.

På et tannlegekontor finnes det forskjellige arbeidsområder, og dermed forskjellige arbeidsoverflater. Noen er mer utsatt for potensiellt farlige organismer enn andre. Mengden av potensiellt smittsomme elementer er aldri det samme på gulvet, tannlegestolen, arbeidsbrettet, vasken og sorteringssentralen på vaskerommet. Derfor har vi opprettet individuelle hygieneplaner for alle de forskjellige områdene. Høytrafikkområder renses daglig etter behov. Resten av arbeidsoverflatene (stol, brett, vask, sorteringsområde, osv.) blir desinfisert mellom hver eneste pasient (ca 10-20 ganger daglig). Alle mikroskopiske elementer (plakk, vev, spytt, bloddråper, osv) blir fjernet manuelt ved en prevaskrutine. Deretter blir alle instrumentene renset i høy temperatur i oppvaskmaskinen (85o C i tre minutter). Sorteringsfasen settes i gang og instrumentene skilles i forskjellige kategorier: bor, rotfyllingsutstyr, kirurgiske instrumenter, osv.

Ny Teknologi

Intraoralt kamera

Vi bruker to ulike kameratyper ved vår klinikk. Et intraoralt kamera som tar bilder av enkelttenner og brukes mye under behandlingen. I tillegg har vi også et ekstraoralt kamera som tar større utsnitt, for eksempel smilebilder før og etter en estetisk kontroll ved fargeuttak til keramiske kroner.

Digitale røntgen bilder

Røntgen er et viktig hjelpemiddel i moderne tannbehandling. Med røntgenundersøkelse får vi muligheten til å se ting som kan være skjult, oppdage eventuell sykdom, lokalisere infeksjoner og oppdage skader på kjeveben og tenner på et så tidlig stadium som mulig. Dagens moderne tannbehandling legger vekt på forebyggende arbeid . Gammel praksis var at man ventet til tennene begynte å verke og gjøre vondt.

Panorama røntgen

Panorama røntgen er et digitalt røntgenapparat som skanner hele hodet til pasienten.