Tannkjøtt

Store mengder tannstein og belegg er svært uheldig, og kan føre til alvorlige tannkjøttlidelser kalt gingivitt og periodontitt. I de alvorligste tilfellene kan kjevebeinet resorberes vekk og tennene løsne. Det er derfor svært viktig å få undersøkt tannkjøttet regelmessig. Ved undersøkelse hos oss inngår kontroll av tannkjøttet som en viktig del, slik at eventuelle tannkjøttproblemer skal oppdages tidlig.