Rotylling

Tannen får sin ernæring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen representerer et dramatisk valg for tannen: Enten må tannen trekkes, eller den må behandles med en rotfylling.

Rotfylling innebærer en omfattende behandling i flere trinn:

Den sentrale kanalen i tannen må saneres/renses grundig via en åpning i tannkronen.
Deretter fylles den rensede kanalen med en steril, vevsvennlig substans.
Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning.

Som oftest vil tannen etter en tid kunne både kjennes og se ut som den originale tannen. Nerven i tannen er fjernet, og tannen er i prinsippet følelsesløs etter en rotfylling. Men siden hjernen mottar en sum av sanseinntrykk fra nabotenner, kjeve og slimhinner, merker de fleste lite til forandringen.

Gevinsten ved rotfylling er at en har bevart en tann kosmestisk og funksjonellt. Rotfyllingsprosessen tar lang tid, og må vanligvis utføres ved flere besøk hos tannlegen før tannen endelig kan forsegles. Selv om behandlingen er tidkrevende, vil de fleste være tjent med innsatsen, siden alternativet er en varig tapt tann.